Jarl Gunnar Lier

Åpent brev til Justis og beredskapsdepartementet om fri rettshjelp i en uriktig konkurs

Fri rettshjelp, fri sakførsel og fritak av rettsgebyr er feilaktig avslått av fylkesmannen i samtlige søknader fra bedrifter i konkurs

Det er med stor forundring nå avdekket at Fylkesmannen har avslått fri rettshjelp, fri sakførsel og fritak av rettsgebyr i samtlige saker der inntekten til undertegnede og privatpersonen Jarl-Gunnar Lier som representant for «the legal person», altså det upersonlige foretaket er lagt til grunn som søker, selv om søknaden står i selskapets navn.

Dette er uriktig lovtolkning, ettersom det er det upersonlige foretaket som «ett selvstendig rettslig subjekt»  sin evne til en forsvarlig rettergang som skal legges til grunn i vurderingen om kravene til fri rettshjelp er innfridd eller ikke.

Dette fremkommer klart i den strafferettslige konvensjonen mot korrupsjon Artikkel 1, bokstav d. Om hva som menes med «legal person»

«legal person» shall mean any entity having such status under the applicable national law, except for States or other public bodies in the exercise of State authority and for public international organisations»

Hvis dagens praksis skulle kunne vært riktig, vil jo dette bety at alle som har advokat, ville blitt vurdert etter advokatens inntekt og ikke sin egen, som ville vært absurd i en vurdering om et upersonlig foretaks evne til å ivareta sine egne interesser er oppfylt eller ikke!

Juridisk åpenbart

Det følger av reglene i den Europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikler, helt klart at menneskerettighetene gjelder BÅDE personlige og upersonlige foretak (bedrifter).

Årsaken til hvorfor dette er logisk også  juridisk, er fordi bedrifter kan stilles til ansvar for BRUDD på menneskerttighetene. 

For å kunne bli stilt til ansvar for noe, må nemlig rettighetene også gjelde tilsvarende.

Likhet under loven er essensiell i all juridisk lære, og Menneskerettighetsdomstolen har navngitt konseptet til «Equality of Arms» 

(fra Oxford reference https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095755504)

«Equality of Arms is a concept that has been created by the European Court of Human Rights in the context of the right to a fair trial (Article 6). Equality of arms requires that there be a fair balance between the opportunities afforded the parties involved in litigation (for example, each party should be able to call witnesses and cross-examine the witnesses called by the other party). 
In some circumstances this may require the provision of financial support to allow a person of limited means to pay for legal representation (Airey v Ireland (App no 6289/73) [1981] ECHR 1).»


I en undersøkelse fra 2016 utført av den nederlandske advokatforeningen, siterer jeg følgende anførsel om bedrifters beskyttelse under den europeiske menneskerettighetskonvensjonen: 

«The by far widest recognition of legal persons as relevant entities for human rights law follows from the ECHR*. This does grant legal persons a wide range of human rights; additionally it offers a fair rate of indirect protection through natural owners and sometimes shareholders; and it requires that public legal persons can be held criminally responsible for certain human rights violations, while the same in all probability applies to private entities.»

*ECHR: European Court of Human Rights.

Fylkesmannens avslag lener seg på et rundskriv fra departementet som har brist i både logikk og lovverk.

Det er jo innlysende at selskapets styreleders private inntekt uavhengig av eierandel (som i en konkurs i et AS er irrelevant i alle tilfeller, ettersom selskapet er konkurs) ikke skal bli vurdert og tillegges vekt i et spørsmål om det rettslige subjektet (bedriften) har egeninntekt og midler som kvalifiserer til fri rettshjelp eller ei.

Dette betyr at samtlige av søknadene som fylkesmannen har avslått, der jeg i kraft av min styrelederrolle har søkt om fri rettshjelp, fri sakførsel og fritak av rettsgebyr, er avslått på helt feil premisser og i strid med artiklene i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og øvrige konvensjoner Norge har forpliktet seg til, deriblant to vesentlige konvensjoner mot korrupsjon!

Departementets rundskriv

Fylkesmannen lener seg på et regelsett som har tilsidesatt alle internasjonale konvensjoner som har skapt en praksis tilsvarende det å dømme en fisk på sin evne til å klare i trær!

Jeg har gått inn i 2020 med 23 aktive pågående saker som verserer i rettsapparatet for noe, som hvis departementet hadde oppfulgt Norges forplktelser, ville spart samfunnet for store verdier.

Dette er en tilnærmet identisk feil direkte sammenliknbart med praksisen som var gjeldende i Nav-saken, og er direkte i strid med grunnloven § 96 og øvrige lovhjemler under grunnlovens kapittel E.


Når departementet og domstolen marginaliserer og undergraver bedrifters rettigheter med en flåsete setning at;

«det er forbundet stor risiko med næringsvirksomhet», 

til tross for høylytte protester fra debitor og kreditorer. 

Når domstolen ilegger noen en konkurs uten at det samtidig legges til rette for juridisk bistand i de få sakene der skyldners midler er bundet fast i den samme beslutningen det nektes fri rettshjelp i, vil jeg gå langt i å kalle dette for grovt maktmisbruk!

Jeg ber om at jeg blir kontaktet i dag fra en representant av de myndighetsorgan som er ansvarlige for denne feilen, slik at vi kan få i stand et raskt og effektivt forsvar iht EU-konvensjonenes regelverk!

Rundskrivet er en soleklar skivebom fra departementets side, som må rettes opp i uten ugrunnet opphold

Oltedal 10 januar 2020

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.